طرح های دانش بنیان

 متقاضی محترم لیست زیر شامل طرح های دانش بنیان در حال اجرای موسسه تحقیق و توسعه دانشمند می باشد. خواهشمند است موضوع مورد درخواست انتخاب و نسبت به ثبت نام اولیه و دریافت کد رهگیری و پرداخت هزينه خريد اسناد از طريق اينترنت اقدام و اسناد را دريافت نماييد.

راهنمای سیستم

استقرار سيستم نور مصنوعي در گلخانه

تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
تاریخ پایان : ۱۳۹۸/۱۲/۰۱
بارگذاری اسناد : ۱۳۹۸/۱۲/۰۱
اعلام نتایج : ۱۳۹۸/۱۲/۱۳

سنتز N،N Methylenebismorpholine براي استفاده در فرمولاسيون سيالات عمليات فلزکاري در مقياس آزمايشگاهي و پايلوت

تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
تاریخ پایان : ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
بارگذاری اسناد : ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
اعلام نتایج : ۱۳۹۸/۱۲/۱۹

ساخت قطعات Inner magnet & Outer magnet پمپ‎هاي مغناطيسي

تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
تاریخ پایان : ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
بارگذاری اسناد : ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
اعلام نتایج : ۱۳۹۸/۱۲/۱۸

فراخوان ايده ‎هاي فناورانه در حوزه اسکان موقت و دائم زلزله‎ زدگان

تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
تاریخ پایان : ۱۳۹۸/۰۹/۲۷
بارگذاری اسناد : ۱۳۹۸/۱۰/۰۸
اعلام نتایج : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴

مستندسازي درس آموخته‌هاي ساخت واحدهاي دامپروري

تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۰۸/۰۶
تاریخ پایان : ۱۳۹۹/۰۱/۲۱
بارگذاری اسناد : ۱۳۹۹/۰۱/۲۱
اعلام نتایج : ۱۳۹۹/۰۱/۲۷

دستگاه آلتراسونيک (امواج مافوق صوتي) تست جوش‌ خطوط لوله

تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
تاریخ پایان : ۱۳۹۸/۰۹/۰۵
بارگذاری اسناد : ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
اعلام نتایج : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰

سيستم نمک زدايي آب

تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۰۷/۰۸
تاریخ پایان : ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
بارگذاری اسناد : ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
اعلام نتایج : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

فراخوان مجدد- دستگاه هوشمند قطع خودکار گاز

تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۰۷/۰۷
تاریخ پایان : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
بارگذاری اسناد : ۱۳۹۸/۰۷/۲۷
اعلام نتایج : ۱۳۹۸/۰۸/۰۷

فراخوان مجدد-اجراي سيستم بلندينگ بر روي مخازن

تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۰۷/۰۶
تاریخ پایان : ۱۳۹۸/۰۸/۱۵
بارگذاری اسناد : ۱۳۹۸/۱۰/۰۸
اعلام نتایج : ۱۳۹۸/۱۰/۲۲

سيمان سبک چاه‎هاي نفت و گاز

تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
تاریخ پایان : ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
بارگذاری اسناد : ۱۳۹۸/۰۸/۰۷
اعلام نتایج : ۱۳۹۸/۰۸/۱۵

کاهش مصرف سود يا جايگزيني آن در دستگاه بطري شوي خط شيشه

تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
تاریخ پایان : ۱۳۹۸/۰۷/۰۶
بارگذاری اسناد : ۱۳۹۸/۰۷/۱۲
اعلام نتایج : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱

بررسي ميزان آلودگي احتمالي در ماهيان شير و سي باس در خليج فارس

تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
تاریخ پایان : ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
بارگذاری اسناد : ۱۳۹۸/۰۷/۰۹
اعلام نتایج : ۱۳۹۸/۰۷/۱۶

بازيافت نفتالين از روغن (NRO)

تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
تاریخ پایان : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰
بارگذاری اسناد : ۱۳۹۸/۰۶/۲۴
اعلام نتایج : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

بررسي و تحقيق در روش‎هاي نوين توليد برق با انرژي‎هاي آزاد (Free Energy)

تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
تاریخ پایان : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
بارگذاری اسناد : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
اعلام نتایج : ۱۳۹۸/۰۸/۱۹

سيستم پايش آنلاين آلاينده هاي محيط زيست

تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
تاریخ پایان : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
بارگذاری اسناد : ۱۳۹۸/۰۶/۰۵
اعلام نتایج : ۱۳۹۸/۰۶/۱۳

سامانه کنترل آرشيو و اسناد (DCC)

تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
تاریخ پایان : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
بارگذاری اسناد : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
اعلام نتایج : ۱۳۹۸/۰۶/۲۴

شير کنترل فوران حفاري

تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
تاریخ پایان : ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
بارگذاری اسناد : ۱۳۹۸/۰۶/۰۵
اعلام نتایج : ۱۳۹۸/۰۶/۱۸

گاتر سبک گلخانه توت فرنگي

تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۰۴/۱۰
تاریخ پایان : ۱۳۹۸/۰۵/۲۵
بارگذاری اسناد : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
اعلام نتایج : ۱۳۹۸/۰۶/۰۴

بومي سازي دوپ حفاري

تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۰۴/۱۰
تاریخ پایان : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
بارگذاری اسناد : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
اعلام نتایج : ۱۳۹۸/۰۶/۰۹

کيت هاي تشخيص آنتي بيوتيک در شير

تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
تاریخ پایان : ۱۳۹۸/۰۵/۱۰
بارگذاری اسناد : ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
اعلام نتایج : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
صفحه قبل صفحه بعد