طرح های دانش بنیان

 متقاضی محترم لیست زیر شامل طرح های دانش بنیان در حال اجرای موسسه تحقیق و توسعه دانشمند می باشد. خواهشمند است موضوع مورد درخواست انتخاب و نسبت به ثبت نام اولیه و دریافت کد رهگیری و پرداخت هزينه خريد اسناد از طريق اينترنت اقدام و اسناد را دريافت نماييد.

راهنمای سیستم
شناسايي توانمندي استحصال کود کشاورزي از پساب دامداري ها
تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
تاریخ پایان : ۱۳۹۹/۱۰/۰۸
سامانه نمايش از راه دور
تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
تاریخ پایان : ۱۴۰۰/۰۱/۱۶
ساخت نرم افزار بازار برق
تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
تاریخ پایان : ۱۳۹۹/۱۱/۰۳
ساخت دستگاه هوا زدا (Deaerator) جهت کاربرد در صنايع غذايي
تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
تاریخ پایان : ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
ساخت دستگاه هاي بريکس سنج آزمايشگاهي و پرتابل
تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
تاریخ پایان : ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
فراخوان مجدد-شبيه سازي عددي احتراق در محفظه احتراق توربين‌هاي گازي
تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
تاریخ پایان : ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
ساخت دستگاه بسته‌بندي ترموفورمينگ اسکين (دارفرش)
تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸
تاریخ پایان : ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
ساخت دستگاه سيار فرآورش نفت(MOT)
تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۶/۱۲
تاریخ پایان : ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
طراحي، ساخت، نصب و اجراي دستگاه کنترل گرم شيشه
تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۶/۱۱
تاریخ پایان : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
طراحي، ساخت و پياده سازي سيستم رباتيکي جهت روغنکاري قالب بطرهاي شيشه‌اي
تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
تاریخ پایان : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
طراحي و ساخت سامانه کنترل دماي قالب فرم دهي بطر
تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
تاریخ پایان : ۱۳۹۹/۰۸/۰۸
بومي سازي وارنيش بيروني قوطي آلومينيومي
تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
تاریخ پایان : ۱۳۹۹/۰۷/۱۱
بهينه سازي و جايگزيني روش هاي ساخت شفت در محيط شهري
تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۵/۱۴
تاریخ پایان : ۱۳۹۹/۰۶/۲۰
بومي سازي لاک دروني بطري آلومينيومي
تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۵/۱۴
تاریخ پایان : ۱۳۹۹/۰۷/۱۱
طراحي و ساخت سيستم ضد برخورد تاپ درايو با سکوي حفاري و تاج دکل حفاري
تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
تاریخ پایان : ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
توري الک لرزان حفاري
تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
تاریخ پایان : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
پايش لحظه‌اي پارامترهاي وابسته توربين و ژنراتور به منظور تشخيص انحراف از شرايط سلامت
تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
تاریخ پایان : ۱۳۹۹/۰۶/۱۶
بومي سازي دوپ حفاري
تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
تاریخ پایان : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
شبيه سازي عددي احتراق در محفظه احتراق توربين‌هاي گازي
تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
تاریخ پایان : ۱۳۹۹/۰۶/۱۴
طراحي و ساخت دو دستگاه يونيت نمودارگيري از گل حفاري
تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲
تاریخ پایان : ۱۳۹۹/۰۵/۰۶