طرح های دانش بنیان

 متقاضی محترم لیست زیر شامل طرح های دانش بنیان در حال اجرای موسسه تحقیق و توسعه دانشمند می باشد. خواهشمند است موضوع مورد درخواست انتخاب و نسبت به ثبت نام اولیه و دریافت کد رهگیری و پرداخت هزينه خريد اسناد از طريق اينترنت اقدام و اسناد را دريافت نماييد.

راهنمای سیستم

حفاظت از بوشينگ‎ها و مقره‎هاي ترانسفورماتور و پست هاي انتقال(بلافصل) نيروگاه‎ ها

تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
تاریخ پایان : ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
بارگذاری اسناد : ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
اعلام نتایج : ۱۳۹۸/۱۲/۱۳

آزمون دوام، خستگي و سرعت تاير

تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
تاریخ پایان : ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
بارگذاری اسناد : ۱۳۹۸/۱۲/۱۳
اعلام نتایج : ۱۳۹۹/۰۱/۲۴

اندازه گيري پيوسته ضخامت ورق هاي لاستيکي در صنعت تاير

تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
تاریخ پایان : ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
بارگذاری اسناد : ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
اعلام نتایج : ۱۳۹۹/۰۱/۲۴

فراخوان مجدد - طراحي و ساخت دو پهپاد کشاورزي به منظور پايش، اندازه¬گيري ، ارزيابي و کنترل

تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
تاریخ پایان : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
بارگذاری اسناد : ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
اعلام نتایج : ۱۳۹۸/۱۲/۰۷

طراحي اتصالات بدون نشت در لوله‌هاي فاضلاب ساختماني

تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
تاریخ پایان : ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
بارگذاری اسناد : ۱۳۹۸/۱۱/۰۹
اعلام نتایج : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

طراحي و ساخت انکربولت‎هاي مکانيکي سنگين و فوق سنگين

تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
تاریخ پایان : ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
بارگذاری اسناد : ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
اعلام نتایج : ۱۳۹۸/۱۲/۲۲

سنتز Tricresyl Phosphate براي استفاده در فرمولاسيون روغن‌ها در مقياس آزمايشگاهي و پايلوت

تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
تاریخ پایان : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
بارگذاری اسناد : ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
اعلام نتایج : ۱۳۹۸/۱۲/۱۹

ايجاد ويژگي آنتي استاتيک در پارچه هاي چادر مشکي

تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
تاریخ پایان : ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
بارگذاری اسناد : ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
اعلام نتایج : ۱۳۹۹/۰۱/۲۴

طراحي و ساخت ابزار PBL-Sub حفاري

تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
تاریخ پایان : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
بارگذاری اسناد : ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
اعلام نتایج : ۱۳۹۸/۱۱/۱۴

طراحي و ساخت ابزار نمونه گيري درون چاهي(PDS و OPS)

تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
تاریخ پایان : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
بارگذاری اسناد : ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
اعلام نتایج : ۱۳۹۸/۱۱/۱۴

استقرار سيستم نور مصنوعي در گلخانه

تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
تاریخ پایان : ۱۳۹۸/۱۲/۰۱
بارگذاری اسناد : ۱۳۹۸/۱۲/۰۱
اعلام نتایج : ۱۳۹۸/۱۲/۱۳

سنتز N،N Methylenebismorpholine براي استفاده در فرمولاسيون سيالات عمليات فلزکاري در مقياس آزمايشگاهي و پايلوت

تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
تاریخ پایان : ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
بارگذاری اسناد : ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
اعلام نتایج : ۱۳۹۸/۱۲/۱۹

ساخت قطعات Inner magnet & Outer magnet پمپ‎هاي مغناطيسي

تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
تاریخ پایان : ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
بارگذاری اسناد : ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
اعلام نتایج : ۱۳۹۸/۱۲/۱۸

فراخوان ايده ‎هاي فناورانه در حوزه اسکان موقت و دائم زلزله‎ زدگان

تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
تاریخ پایان : ۱۳۹۸/۰۹/۲۷
بارگذاری اسناد : ۱۳۹۸/۱۰/۰۸
اعلام نتایج : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴

مستندسازي درس آموخته‌هاي ساخت واحدهاي دامپروري

تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۰۸/۰۶
تاریخ پایان : ۱۳۹۹/۰۱/۲۱
بارگذاری اسناد : ۱۳۹۹/۰۱/۲۱
اعلام نتایج : ۱۳۹۹/۰۱/۲۷

دستگاه آلتراسونيک (امواج مافوق صوتي) تست جوش‌ خطوط لوله

تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
تاریخ پایان : ۱۳۹۸/۰۹/۰۵
بارگذاری اسناد : ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
اعلام نتایج : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰

سيستم نمک زدايي آب

تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۰۷/۰۸
تاریخ پایان : ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
بارگذاری اسناد : ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
اعلام نتایج : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

فراخوان مجدد- دستگاه هوشمند قطع خودکار گاز

تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۰۷/۰۷
تاریخ پایان : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
بارگذاری اسناد : ۱۳۹۸/۰۷/۲۷
اعلام نتایج : ۱۳۹۸/۰۸/۰۷

فراخوان مجدد-اجراي سيستم بلندينگ بر روي مخازن

تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۰۷/۰۶
تاریخ پایان : ۱۳۹۸/۰۸/۱۵
بارگذاری اسناد : ۱۳۹۸/۱۰/۰۸
اعلام نتایج : ۱۳۹۸/۱۰/۲۲

سيمان سبک چاه‎هاي نفت و گاز

تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
تاریخ پایان : ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
بارگذاری اسناد : ۱۳۹۸/۰۸/۰۷
اعلام نتایج : ۱۳۹۸/۰۸/۱۵
صفحه قبل صفحه بعد