طرح های دانش بنیان

 متقاضی محترم لیست زیر شامل طرح های دانش بنیان در حال اجرای موسسه تحقیق و توسعه دانشمند می باشد. خواهشمند است موضوع مورد درخواست انتخاب و نسبت به ثبت نام اولیه و دریافت کد رهگیری و پرداخت هزينه خريد اسناد از طريق اينترنت اقدام و اسناد را دريافت نماييد.

راهنمای سیستم

فهرست طرح های دانش بنیان

ردیف در حال فروش موضوع شماره قیمت اسناد (ریال) فروش اسناد آخرین مهلت بارگذاری اسناد بازگشایی
تاریخ شروع تاریخ پايان
۲۱    نصب و راه اندازي سامانه بريکس سنج آنلاين ۱۳۹۷-۰۵۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸
۲۲    سنتز سيليکات پايدار شده براي استفاده در فرمولاسيون سيالات خنک کننده ۱۳۹۷-۰۵۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴
۲۳    سنتز محافظت کننده فلزات زرد براي استفاده در فرمولاسيون روغن‌ها و سيالات خنک کننده ۱۳۹۷-۰۴۹ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
۲۴    سرويس تلويزيون تعاملي IPTV ۱۳۹۷-۰۴۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
۲۵    ساخت قطعات Inner magnet & Outer magnet پمپ‎هاي مغناطيسي ۱۳۹۷-۰۴۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸
۲۶    تصفيه فاضلاب صنعتي به منظور استفاده مجدد در صنعت يا فضاي سبز ۱۳۹۷-۰۴۶ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
۲۷    سامانه فروش آنلاين ۱۳۹۷-۰۴۵ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۱۳۹۷/۱۲/۰۶
۲۸    سنتز آنتي اکسيدانت فنلي براي استفاده در فرمولاسيون روغن ها ۱۳۹۷-۰۴۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴
۲۹    سنتز آنتي اکسيدانت آميني براي استفاده در فرمولاسيون روغن‌ها ۱۳۹۷-۰۴۳ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴
۳۰    ارتقا ماشين تايرسازي مرحله اول با تکنولوژي درام منفي ۱۳۹۷-۰۴۲ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
۳۱    توليد محصولات کاشي و سراميک با قابليت خود تميزشوندگي سطحي و ضدباکتري ۱۳۹۷-۰۴۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸
۳۲    کاشي فسفرسانس ۱۳۹۷-۰۴۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸
۳۳    کاهش تواَمان وزن و افزايش مقاومت بطري PET ۱۳۹۷-۰۳۹ ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
۳۴    استقرار سامانه مديريت دانش ۱۳۹۷-۰۳۸ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
۳۵    فراخوان مجدد_طراحي و اجراي آميزه جديد بلادر به منظورافزايش عمر و کارايي بلادرهاي پخت تاير سواري ۱۳۹۷-۰۳۷ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
۳۶    طراحي و اجراي ساخت مبدل off gas boiler در راستاي کنترل خوردگي و کاهش مصرف انرژي ۱۳۹۷-۰۳۶ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
۳۷    سنجش برخط CO2 و O2 در نوشيدني ۱۳۹۷-۰۳۳ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
۳۸    فراخوان مجدد - گندزدايي و ضد عفوني کردن آب ۱۳۹۷-۰۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱
۳۹    شناساگر دام ۱۳۹۷-۰۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
۴۰    افزايش ماندگاري و کيفيت ميوه در سردخانه ۱۳۹۷-۰۲۸ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
صفحه قبل صفحه بعد