طرح های دانش بنیان

 متقاضی محترم لیست زیر شامل طرح های دانش بنیان در حال اجرای موسسه تحقیق و توسعه دانشمند می باشد. خواهشمند است موضوع مورد درخواست انتخاب و نسبت به ثبت نام اولیه و دریافت کد رهگیری و پرداخت هزينه خريد اسناد از طريق اينترنت اقدام و اسناد را دريافت نماييد.

راهنمای سیستم

فهرست مزایده های شرکت دانشمند

ردیف در حال فروش موضوع مزایده شماره مزایده نوع مزایده قیمت اسناد فروش اسناد بازگشایی
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱    تست e-Namad ۱۳۹۸-۰۱۹ عمومي-يک مرحله اي ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
۲    فروش اقلام مازاد ۱۳۹۸-۰۱۴ عمومي-يک مرحله اي ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵
۳    فروش 1 عدد خودرو مزدا 3 جديد ۱۳۹۷-۰۵۲ عمومي-يک مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
۴    مزايده فروش املاک اداري ۱۳۹۷-۰۱۱ عمومي-يک مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
۵    مزايده فروش املاک مسکوني ۱۳۹۷-۰۰۸ عمومي-يک مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۱۳۹۷/۰۶/۲۸