طرح های دانش بنیان

 متقاضی محترم لیست زیر شامل طرح های دانش بنیان در حال اجرای موسسه تحقیق و توسعه دانشمند می باشد. خواهشمند است موضوع مورد درخواست انتخاب و نسبت به ثبت نام اولیه و دریافت کد رهگیری و پرداخت هزينه خريد اسناد از طريق اينترنت اقدام و اسناد را دريافت نماييد.

راهنمای سیستم

فهرست مناقصات داخلی شرکت دانشمند

ردیف در حال فروش موضوع مناقصه شماره مناقصه قیمت اسناد (ریال) فروش اسناد آخرین مهلت بارگذاری اسناد بازگشایی
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱    خدمات چاپ نشريات(شامل ليتوگرافي، چاپ و صحافي)-سال 99-98 ۱۳۹۸-۰۱۸ ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
۲    خدمات چاپ نشريات(شامل ليتوگرافي، چاپ و صحافي) ۱۳۹۷-۰۰۶ ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ۱۳۹۷/۰۶/۲۲