طرح های دانش بنیان

 متقاضی محترم لیست زیر شامل طرح های دانش بنیان در حال اجرای موسسه تحقیق و توسعه دانشمند می باشد. خواهشمند است موضوع مورد درخواست انتخاب و نسبت به ثبت نام اولیه و دریافت کد رهگیری و پرداخت هزينه خريد اسناد از طريق اينترنت اقدام و اسناد را دريافت نماييد.

راهنمای سیستم

فهرست طرح های دانش بنیان

ردیف در حال فروش موضوع شماره قیمت اسناد (ریال) زمان ثبت نام آخرین مهلت بارگذاری اسناد بازگشایی
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱  طراحي و ساخت مواد درزبند الاستيک و مقاوم دربرابر حريق ۱۳۹۸-۰۵۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
۲  طراحي و ساخت عايق حريق هيدروکربني ۱۳۹۸-۰۵۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
۳  ساخت فيلترهاي (فيلترهاي اصلي) دوده با بازدهي بالا و مقاوم در برابر حرارت ۱۳۹۸-۰۵۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶
۴  توليد رنگ ديسپرس ۱۳۹۸-۰۵۱ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
۵  توليد عمق دهنده رنگ ۱۳۹۸-۰۵۰ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
۶  مقاوم سازي تيپ (سري) پين هاي متصل به شفت اصلي پلتايزر در برابر خوردگي و سايش ۱۳۹۸-۰۴۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
۷  توليد محصولات کاشي و سراميک با قابليت تصفيه هوا و خود تميزشوندگي ۱۳۹۸-۰۴۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
۸  طراحي، ساخت و اجرا يک دستگاه(خط) تله‌سي‌يژ از مسير پارکينگ تا ايستگاه اول مجموعه توچال ۱۳۹۸-۰۴۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
۹  حفاظت از بوشينگ‎ها و مقره‎هاي ترانسفورماتور و پست هاي انتقال(بلافصل) نيروگاه‎ ها ۱۳۹۸-۰۴۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷
۱۰  آزمون دوام، خستگي و سرعت تاير ۱۳۹۸-۰۴۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
۱۱  اندازه گيري پيوسته ضخامت ورق هاي لاستيکي در صنعت تاير ۱۳۹۸-۰۴۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
۱۲  مستندسازي درس آموخته‌هاي ساخت واحدهاي دامپروري ۱۳۹۸-۰۲۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
۱۳  سيستم نمک زدايي آب ۱۳۹۸-۰۲۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
۱۴    فراخوان مجدد - طراحي و ساخت دو پهپاد کشاورزي به منظور پايش، اندازه¬گيري ، ارزيابي و کنترل ۱۳۹۸-۰۴۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
۱۵    طراحي اتصالات بدون نشت در لوله‌هاي فاضلاب ساختماني ۱۳۹۸-۰۴۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
۱۶    طراحي و ساخت انکربولت‎هاي مکانيکي سنگين و فوق سنگين ۱۳۹۸-۰۳۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
۱۷    سنتز Tricresyl Phosphate براي استفاده در فرمولاسيون روغن‌ها در مقياس آزمايشگاهي و پايلوت ۱۳۹۸-۰۳۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳
۱۸    ايجاد ويژگي آنتي استاتيک در پارچه هاي چادر مشکي ۱۳۹۸-۰۳۶ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
۱۹    طراحي و ساخت ابزار PBL-Sub حفاري ۱۳۹۸-۰۳۵ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
۲۰    طراحي و ساخت ابزار نمونه گيري درون چاهي(PDS و OPS) ۱۳۹۸-۰۳۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
صفحه بعد