طرح های دانش بنیان

 متقاضی محترم لیست زیر شامل طرح های دانش بنیان در حال اجرای موسسه تحقیق و توسعه دانشمند می باشد. خواهشمند است موضوع مورد درخواست انتخاب و نسبت به ثبت نام اولیه و دریافت کد رهگیری و پرداخت هزينه خريد اسناد از طريق اينترنت اقدام و اسناد را دريافت نماييد.

راهنمای سیستم
حل معضل پساب نيروگاه زرگان
تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
تاریخ پایان : ۱۴۰۰/۰۱/۰۷
حل معضل پساب شرکت کاشي سينا
تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
تاریخ پایان : ۱۴۰۰/۰۱/۰۷
حل معضل پساب شرکت کاشي پارس
تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
تاریخ پایان : ۱۴۰۰/۰۱/۰۷
حل معضل پساب شرکت قند شيروان
تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
تاریخ پایان : ۱۴۰۰/۰۱/۰۷
حل معضل پساب شرکت فولاد کاوه جنوب
تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
تاریخ پایان : ۱۴۰۰/۰۱/۰۷
حل معضل پساب شرکت شيشه و گاز
تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
تاریخ پایان : ۱۴۰۰/۰۱/۰۷
حل معضل پساب شرکت بهران
تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
تاریخ پایان : ۱۴۰۰/۰۱/۰۷
حل معضل پساب شرکت معدني دماوند
تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
تاریخ پایان : ۱۴۰۰/۰۱/۰۷
حل معضل پساب شهر صنعتي کاوه
تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
تاریخ پایان : ۱۴۰۰/۰۱/۰۷
ارتقا دستگاه سيلندر و بوبين پاک کن توسط ليزر
تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
تاریخ پایان : ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
ساخت دستگاه اندازه گيري دانسيته کاشي هاي سراميکي به روش التراسونيک
تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
تاریخ پایان : ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
ساخت يک دستگاه پمپ گل 1600hp
تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
تاریخ پایان : ۱۳۹۹/۱۲/۰۳
ساخت يک دستگاه پمپ تراک سيمان و اسيدزني
تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
تاریخ پایان : ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
فراخوان مجدد-ساخت يک ست يونيت لوله مغزي سيار
تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴
تاریخ پایان : ۱۳۹۹/۱۱/۱۰
طراحي و ساخت دستگاه جداکننده ديسک استک
تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
تاریخ پایان : ۱۳۹۹/۱۱/۱۷
ابداع روشي جهت تشخيص سريع تعداد کلي‌فرم‌ها در محصولات لبني
تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
تاریخ پایان : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱
طراحي و ساخت کيت تشخيص آنتي‌بيوتيک در شير
تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
تاریخ پایان : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱
طراحي و ساخت سيستم ريکوپراتوري جهت پيش گرمايش هواي ورودي
تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
تاریخ پایان : ۱۳۹۹/۱۱/۰۸
طراحي و ساخت دستگاه بسته بندي اتوماتيک بر روي پالت خط توليد شيشه بطر و جار
تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
تاریخ پایان : ۱۳۹۹/۱۱/۰۸
طراحي و اجراي سامانه کنترلي واحد فورهارث و کوره‌ها
تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
تاریخ پایان : ۱۳۹۹/۱۱/۱۰