طرح های دانش بنیان

 متقاضی محترم لیست زیر شامل طرح های دانش بنیان در حال اجرای موسسه تحقیق و توسعه دانشمند می باشد. خواهشمند است موضوع مورد درخواست انتخاب و نسبت به ثبت نام اولیه و دریافت کد رهگیری و پرداخت هزينه خريد اسناد از طريق اينترنت اقدام و اسناد را دريافت نماييد.

راهنمای سیستم

فهرست طرح های دانش بنیان

ردیف در حال فروش موضوع شماره قیمت اسناد (ریال) زمان ثبت نام آخرین مهلت بارگذاری اسناد بازگشایی
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱    فراخوان ايده ‎هاي فناورانه در حوزه اسکان موقت و دائم زلزله‎ زدگان ۱۳۹۸-۰۲۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
۲    مستندسازي درس آموخته‌هاي ساخت واحدهاي دامپروري ۱۳۹۸-۰۲۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
۳    دستگاه آلتراسونيک (امواج مافوق صوتي) تست جوش‌ خطوط لوله ۱۳۹۸-۰۲۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
۴    سيستم نمک زدايي آب ۱۳۹۸-۰۲۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
۵    فراخوان مجدد- دستگاه هوشمند قطع خودکار گاز ۱۳۹۸-۰۲۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷
۶    فراخوان مجدد-اجراي سيستم بلندينگ بر روي مخازن ۱۳۹۸-۰۲۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷
۷    سيمان سبک چاه‎هاي نفت و گاز ۱۳۹۸-۰۲۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵
۸    کاهش مصرف سود يا جايگزيني آن در دستگاه بطري شوي خط شيشه ۱۳۹۸-۰۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱
۹    بررسي ميزان آلودگي احتمالي در ماهيان شير و سي باس در خليج فارس ۱۳۹۸-۰۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
۱۰    بازيافت نفتالين از روغن (NRO) ۱۳۹۸-۰۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
۱۱    بررسي و تحقيق در روش‎هاي نوين توليد برق با انرژي‎هاي آزاد (Free Energy) ۱۳۹۸-۰۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
۱۲    سيستم پايش آنلاين آلاينده هاي محيط زيست ۱۳۹۸-۰۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
۱۳    سامانه کنترل آرشيو و اسناد (DCC) ۱۳۹۸-۰۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴
۱۴    شير کنترل فوران حفاري ۱۳۹۸-۰۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸
۱۵    گاتر سبک گلخانه توت فرنگي ۱۳۹۸-۰۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴
۱۶    بومي سازي دوپ حفاري ۱۳۹۸-۰۰۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹
۱۷    کيت هاي تشخيص آنتي بيوتيک در شير ۱۳۹۸-۰۰۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
۱۸    فراخوان مجدد-توري هاي الک لرزان حفاري ۱۳۹۸-۰۰۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹
۱۹    برد الکترونيکي چشم کوره ۱۳۹۸-۰۰۶ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹
۲۰    فراخوان مجدد-نوشيدني فراسودمند گياهي ۱۳۹۸-۰۰۵ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
صفحه بعد