طرح های دانش بنیان

 متقاضی محترم لیست زیر شامل طرح های دانش بنیان در حال اجرای موسسه تحقیق و توسعه دانشمند می باشد. خواهشمند است موضوع مورد درخواست انتخاب و نسبت به ثبت نام اولیه و دریافت کد رهگیری و پرداخت هزينه خريد اسناد از طريق اينترنت اقدام و اسناد را دريافت نماييد.

راهنمای سیستم

فهرست طرح های دانش بنیان

ردیف در حال فروش موضوع شماره قیمت اسناد (ریال) فروش اسناد آخرین مهلت بارگذاری اسناد بازگشایی
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱  بازيافت نفتالين از روغن (NRO) ۱۳۹۸-۰۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
۲  بررسي و تحقيق در روش‎هاي نوين توليد برق با انرژي‎هاي آزاد (Free Energy) ۱۳۹۸-۰۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
۳  سيستم پايش آنلاين آلاينده هاي محيط زيست ۱۳۹۸-۰۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
۴  سامانه کنترل آرشيو و اسناد (DCC) ۱۳۹۸-۰۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱
۵  شير کنترل فوران حفاري ۱۳۹۸-۰۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲
۶  فراخوان مجدد-توري هاي الک لرزان حفاري ۱۳۹۸-۰۰۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹
۷  فراخوان مجدد-نوشيدني فراسودمند گياهي ۱۳۹۸-۰۰۵ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
۸  فراخوان مجدد-نرم افزار جامع مديريت HSE ۱۳۹۸-۰۰۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷
۹  فراخوان مجدد - شيرين کننده ايزومالتولوز ۱۳۹۸-۰۰۱ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۱۰    گاتر سبک گلخانه توت فرنگي ۱۳۹۸-۰۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴
۱۱    بومي سازي دوپ حفاري ۱۳۹۸-۰۰۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹
۱۲    کيت هاي تشخيص آنتي بيوتيک در شير ۱۳۹۸-۰۰۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
۱۳    برد الکترونيکي چشم کوره ۱۳۹۸-۰۰۶ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹
۱۴    دستگاه هوشمند قطع خودکار گاز ۱۳۹۸-۰۰۴ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵
۱۵    اصلاح ضريب توان با بانک خازني ۱۳۹۸-۰۰۲ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
۱۶    نصب و راه اندازي سامانه بريکس سنج آنلاين ۱۳۹۷-۰۵۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸
۱۷    سنتز سيليکات پايدار شده براي استفاده در فرمولاسيون سيالات خنک کننده ۱۳۹۷-۰۵۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴
۱۸    سنتز محافظت کننده فلزات زرد براي استفاده در فرمولاسيون روغن‌ها و سيالات خنک کننده ۱۳۹۷-۰۴۹ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
۱۹    سرويس تلويزيون تعاملي IPTV ۱۳۹۷-۰۴۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
۲۰    ساخت قطعات Inner magnet & Outer magnet پمپ‎هاي مغناطيسي ۱۳۹۷-۰۴۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸
صفحه بعد