اطلاعات مناقصه/مزایده

 موضوع  فراخوان مجدد - طراحي و ساخت دو پهپاد کشاورزي به منظور پايش، اندازه¬گيري ، ارزيابي و کنترل  شماره  1398-041
 مبلغ سپرده  10,000,000 ریال  فایل معرفی پروژه (RFP) دریافت فایل
 توضیحات به منظور پیاده‌سازی مؤثر برنامه‌های مدیریت فعالیت کشاورزی در مزارع و باغات، پایش و اندازه‌گیری جهت کنترل عوامل مؤثر در تولید محصولات کشاورزی ضروری می‌باشد. روش‌های سنتی فعلی که عمدتاً شامل سرکشی و بازدید از اراضی و باغات جهت بررسی عوامل فوق می‌باشد، پاسخگو نبوده و معمولاً ضمن دربرداشتن هزینه‌های گزاف، کارایی کافی را ندارد. در نتیجه شرکت متقاضی در نظر دارد از پهپاد به منظور پایش و اندازه‌گیری عوامل مؤثر در تولید محصولات کشاوری و همچنین سمپاشی محصولات استفاده نماید.
 شماره حساب شماره حساب جهت واریز به صورت فیش 124.816.131832.1 به شماره شبا IR870590012481600131832001 نزد بانک سینا به نام موسسه تحقیق و توسعه دانشمند
  تاريخ فروش اسناد از تاريخ 1398/11/08 تا تاريخ 1398/11/20

 ثبت نام اوليه
 فرم خوداظهاري مناقصات و مزايده ها
در صورت عدم ثبت نام در اين مناقصه ابتدا در اين قسمت ثبت نام اوليه را انجام داده و پس از دريافت کد رهگيري اقدام به ثبت اطلاعات خود فرماييد.
پس از ثبت نام اوليه و دريافت کد رهگيري برای ورود دفعات بعدی به سیستم خوداظهاری و تکمیل اطلاعات خود به این قسمت وارد شوید.