موضوع: طراحي اتصالات بدون نشت در لوله‌هاي فاضلاب ساختماني
شماره: 1398-040
مبلغ سپرده: 10,000,000 ریال
فایل معرفی پروژه (RFP): دریافت فایل
توضیحات:
لوله کشی فاضلاب در صنایع ساختمانی یکی از چالش های اصلی فعالان صنعتی در این زمینه میباشد. باتوجه به روش نصب انواع اتصالات لوله های بسیار زیاد است. نشت آب از جمله مشکلاتی است که در صورت رخداد هزینه های بسیاری را به دنبال داشته و ممکن است منجر به تخریب ساختمان گردد. دسترسی مناسب جهت ترمیم محل نشتی دو مشکل بدون نشت را به امری ضروری تبدیل کرده است. از نصب از جمله موارد جانبی دیگری هستند که لزوم تعریف این مسئلع و رفع آن را در صنایع ساختمانی حائز اهمیت میکند.
شماره حساب:
شماره حساب جهت واریز به صورت فیش 124.816.131832.1 به شماره شبا IR870590012481600131832001 نزد بانک سینا به نام موسسه تحقیق و توسعه دانشمند
  تاريخ فروش اسناد از تاريخ 1398/10/21 تا تاريخ 1398/11/02

ثبت نام اوليه

در صورت عدم ثبت نام در اين مناقصه ابتدا در اين قسمت ثبت نام اوليه را انجام داده و پس از دريافت کد رهگيري اقدام به ثبت اطلاعات خود فرماييد.

ورود به طرح

پس از ثبت نام اوليه و دريافت کد رهگيري برای ورود دفعات بعدی به سیستم خوداظهاری و تکمیل اطلاعات خود به این قسمت وارد شوید.