موضوع: ايجاد ويژگي آنتي استاتيک در پارچه هاي چادر مشکي
شماره: 1398-036
مبلغ سپرده: 10,000,000 ریال
فایل معرفی پروژه (RFP): دریافت فایل
توضیحات:
تجمع بار الکتریکی در سطح الیاف منسوجات به ویژه آنهایی که درصد بالایی از الیاف مصنوعی آب گریز در ساختار خود دارند؛ می تواند سبب مشکلات زیادی گردد. در فرآیند تولید چادر مشکی، الیاف و پارچه ها با سرعت زیاد کشیده می شوند که این عملیات منجر به اصطکاک زیاد ذرات و در نهایت ایجاد پدیده الکتریسیته ساکن در سطح پارچه می شود. پارچه های چادری به دلیل اینکه سطح بیرونی پوشش فرد قرار دارد و با لباس های دیگر در تماس و سایش است، بیشتر مستعد ایجاد خاصیت الکتریسیته ساکن می باشد. این موضوع باعث می گردد که به بدن یا لباس های دیگر بچسبد. در مواردی، تجمع بیش از حد بارهای استاتیکی منجر به جرقه می گردد که در صورت مجاورت با مواد قابل اشتعال می تواند خطراتی را به همراه داشته باشد. شرکت متقاضی فناوری در نظر دارد از ترکیبات و موادی استفاده کند که خاصیت آنتی استاتیک داشته باشند تا تمایل سطوح پارچه های چادر مشکی را نسبت به تجمع بارهای الکتریکی کاهش دهد و مشکلاتی که در خط تولید چادر مشکی و همینطور موقع استفاده از آن ها به وجود می آید را به حداقل میزان خود کاهش دهد.
شماره حساب:
شماره حساب جهت واریز به صورت فیش 124.816.131832.1 به شماره شبا IR870590012481600131832001 نزد بانک سینا به نام موسسه تحقیق و توسعه دانشمند
  تاريخ فروش اسناد از تاريخ 1398/10/03 تا تاريخ 1398/12/03

ثبت نام اوليه

در صورت عدم ثبت نام در اين مناقصه ابتدا در اين قسمت ثبت نام اوليه را انجام داده و پس از دريافت کد رهگيري اقدام به ثبت اطلاعات خود فرماييد.

ورود به طرح

پس از ثبت نام اوليه و دريافت کد رهگيري برای ورود دفعات بعدی به سیستم خوداظهاری و تکمیل اطلاعات خود به این قسمت وارد شوید.