موضوع: طراحي و ساخت ابزار PBL-Sub حفاري
شماره: 1398-035
مبلغ سپرده: 10,000,000 ریال
فایل معرفی پروژه (RFP): دریافت فایل
توضیحات:
گل حفاری مهم‎ترین جزء در حفاری چاه‎های نفت و گاز می‎باشد که با هزینه بسیار زیاد ساخته می‎شود . هرزروی گل حفاری به دلایل مختلفی می‎تواند رخ دهد که در این صورت هزینه‎های زیادی را بر دوش شرکت‎های کارفرما و حفاری متحمل می‎نماید. در هنگام بروز هرزروی، پمپاژ مواد کنترل کننده هرزروی ضروری است، ولی این امر می‎تواند منجر به انسداد مسیر در مجاری خروجی شود. در این شرایط راهکاری که بیشترین صرفه اقتصادی دارد، استفاده از PBL-Sub در آرایش لوله‎های حفاری و بالای ابزارهای حساس به مواد کنترل‎کننده است. در حال حاضر به دلیل تحریم‎های موجود واردات و استفاده از نمونه‎های خارجی با محدودیت‎هایی روبرو است که این امر، دلیلی بر ضرورت ساخت، تولید و بومی سازی این ابزار می‎باشد. شرکت متقاضی تمایل دارد با هدف رفع محدودیت‎ برای پمپاژ مواد کنترل‎کننده هرزروی بدون عملیات لوله پایین در صنعت حفاری، ابزار PBL-Sub را در چاه‎های در حال حفاری کارفرما استفاده نماید.
شماره حساب:
شماره حساب جهت واریز به صورت فیش 124.816.131832.1 به شماره شبا IR870590012481600131832001 نزد بانک سینا به نام موسسه تحقیق و توسعه دانشمند
  تاريخ فروش اسناد از تاريخ 1398/10/03 تا تاريخ 1398/11/01

ثبت نام اوليه

در صورت عدم ثبت نام در اين مناقصه ابتدا در اين قسمت ثبت نام اوليه را انجام داده و پس از دريافت کد رهگيري اقدام به ثبت اطلاعات خود فرماييد.

ورود به طرح

پس از ثبت نام اوليه و دريافت کد رهگيري برای ورود دفعات بعدی به سیستم خوداظهاری و تکمیل اطلاعات خود به این قسمت وارد شوید.