موسسه دانشمند

بستری برای تحقیق و توسعه

مجسمه چهار دانشمند ایرانی در مقر سازمان ملل - وین (ابوعلی سینا، خیام، رازی و ابوریحان)

استقرار سیستم نور مصنوعی در گلخانه

  • تاریخ شروع ثبت نام: ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
  • تاریخ پایان ثبت نام: ۱۳۹۸/۱۲/۰۱
  • شماره: 1398-032
  • دانلود RFP: دریافت فایل
  • وضعیت طرح:
تامین نور یکی از نیازهای اساسی گیاهان برای رشد و نمو، گلدهی و عمل فتوسنتز است. نور طبیعی خورشید ارزان ترین منبع در دسترس است اما این منبع برای رشد محصولات در گلخانه همیشه و به مقدار کافی در دسترس نیست، بنابراین استفاده از نور مصنوعی به منظور افزیش محصول و ارتقا کیفیت آن بسیار رایج شده است. نورپردازی گلخانه ای در صورتی که به درستی استفاده شود، برای گیاهان بسیار مفید می باشد و جایگزین مناسبی برای نور آفتاب محسوب می شود. درون گلخانه ها، با افزودن نورهای مصنوعی می توان فرآیند فتوسنتز را به ویژه در فصل زمستان و روزهای ابری، کاملا امکان پذیر ساخت و سرعت بخشید. در مناطق کم نور، مانند شمال کشور، در نیمه دوم سال به علت ابری بودن آسمان، شدت نور لازم برای رشد گیاهان گلخانه ای کم است. بنابراین با زیاد شدن شدت نور و نیز افزایش طول روزهای کوتاه زمستان با استفاده از نورهای مصنوعی مکمل، می توان رشد و نمو گیاهان را سرعت بخشید و عملکرد محصول را افزایش داد.

ثبت نام

ارزیابی اولیه
ویژه منتخبان مرحله اول