اطلاعات مناقصه/مزایده

 موضوع  فراخوان مجدد- دستگاه هوشمند قطع خودکار گاز  شماره  1398-023
 مبلغ سپرده  10,000,000 ریال  فایل معرفی پروژه (RFP) دریافت فایل
 توضیحات یک هلدینگ بزرگ نیروگاهی با توجه به مصرف سوخت گاز در نیروگاه های تابعه و در راستای ارتقاء ضریب ایمنی و پدافند غیرعامل، نیازمند تجهیزی است که حین زلزله بهصورت هوشمند و قبل از وقوع حادثه اقدام به قطع گاز نمایند. موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که در هر زلزله و هر شتابی، نیازی به قطع جریان گاز نیست (به دلیل اینکه در زلزله های با امواج پایین، آسیبی به سازه و تجهیزات وارد نمی شود و قطع و وصل کردن های مکرر امکان به وجود آمدن مشکلاتی را فراهم می کند). برای اطمینان از عملکرد دستگاه، مدنظر است که از سه حسگر با مکانیزم دو از سه استفاده شود به این شکل که درصورتی که دو حسگر، امواج زلزله را در دامنه تعریف شده تشخیص دادند، شیر قطع کن اقدام به قطع گاز نماید.
 شماره حساب شماره حساب جهت واریز به صورت فیش 124.816.131832.1 به شماره شبا IR870590012481600131832001 نزد بانک سینا به نام موسسه تحقیق و توسعه دانشمند
  تاريخ فروش اسناد از تاريخ 1398/07/07 تا تاريخ 1398/07/20

 ثبت نام اوليه
 فرم خوداظهاري مناقصات و مزايده ها
در صورت عدم ثبت نام در اين مناقصه ابتدا در اين قسمت ثبت نام اوليه را انجام داده و پس از دريافت کد رهگيري اقدام به ثبت اطلاعات خود فرماييد.
پس از ثبت نام اوليه و دريافت کد رهگيري برای ورود دفعات بعدی به سیستم خوداظهاری و تکمیل اطلاعات خود به این قسمت وارد شوید.