اطلاعات مناقصه/مزایده

 موضوع  فراخوان مجدد-اجراي سيستم بلندينگ بر روي مخازن  شماره  1398-022
 مبلغ سپرده  10,000,000 ریال  فایل معرفی پروژه (RFP) دریافت فایل
 توضیحات در یک واحد تولیدی 15 نوع روغن مختلف با دانسیتهkg/m3) 1000-1200) و گرانروی cp 8-100 به عنوان خوراک در مخازن ذخیره‌سازی، نگهداری و برای مصرف به نسبت مشخص شده‌ای با یکدیگر مخلوط می‌شوند. با توجه به تنوع روغن‌ها، نیاز به رسیدن به دانسیته یکنواخت با کمترین نوسان دانسیته در ورودی راکتور و درعین حال رسیدن به کمترین زمان اختلاط، این شرکت قصد دارد با همکاری شرکت‌های فن‌آور متخصص در این زمینه سیستم سیرکولاسیون موجود در کارخانه را تکمیل کرده و سیستم دیفیوزر و سیستم افشانه‌ای برای هریک از مخازن این فرآیند اجرا کند.
 شماره حساب شماره حساب جهت واریز به صورت فیش 124.816.131832.1 به شماره شبا IR870590012481600131832001 نزد بانک سینا به نام موسسه تحقیق و توسعه دانشمند
  تاريخ فروش اسناد از تاريخ 1398/07/06 تا تاريخ 1398/08/15

 ثبت نام اوليه
 فرم خوداظهاري مناقصات و مزايده ها
در صورت عدم ثبت نام در اين مناقصه ابتدا در اين قسمت ثبت نام اوليه را انجام داده و پس از دريافت کد رهگيري اقدام به ثبت اطلاعات خود فرماييد.
پس از ثبت نام اوليه و دريافت کد رهگيري برای ورود دفعات بعدی به سیستم خوداظهاری و تکمیل اطلاعات خود به این قسمت وارد شوید.