اطلاعات مناقصه/مزایده

 موضوع  فروش اقلام مازاد  شماره  1398-014
 مبلغ سپرده   ریال  فایل معرفی پروژه (RFP)
 توضیحات به آگاهی علاقمندان می‌رساند موسسه دانشمند در نظر دارد روز شنبه تعدادی از اقلام مازاد خود را در مزایده عمومی به فروش برساند.
برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاهدا اقلام در روز مذکور از ساعت 9 الی 16 به محل موسسه مراجعه نمایید.
 شماره حساب شماره حساب جهت واریز به صورت فیش 124.816.131832.1 به شماره شبا IR870590012481600131832001 نزد بانک سینا به نام موسسه تحقیق و توسعه دانشمند
  تاريخ فروش اسناد از تاريخ 1398/05/02 تا تاريخ 1398/05/05

 ثبت نام اوليه
 فرم خوداظهاري مناقصات و مزايده ها
در صورت عدم ثبت نام در اين مناقصه ابتدا در اين قسمت ثبت نام اوليه را انجام داده و پس از دريافت کد رهگيري اقدام به ثبت اطلاعات خود فرماييد.
پس از ثبت نام اوليه و دريافت کد رهگيري برای ورود دفعات بعدی به سیستم خوداظهاری و تکمیل اطلاعات خود به این قسمت وارد شوید.