موضوع: بومي سازي دوپ حفاري
شماره: 1398-009
مبلغ سپرده: 10,000,000 ریال
فایل معرفی پروژه (RFP): دریافت فایل
توضیحات:
بسیاری از خرابی‌های ابزارآلات در گردش، ناشی از استفاده نادرست یا ناکافی از دوپ حفاری می‌باشد. سالانه حجم بالايي از منابع مالي به‌موجب بروز آسیب‌های ناشي از عدم استفاده از دوپ حفاري مناسب هدر می‌رود. دوپ حفاري با هدف حفاظت از اتصالات لوله‌های حفاري در برابر آسیب‌های احتمالي و ممانعت از وقوع پديده Galling و بالطبع افزايش طول عمر مفيد اتصالات به‌کاربرده می‌شود. در حال حاضر با توجه به اعمال تحریم‌ها، واردکردن تکنولوژی‌های جديد مربوط به دوپ حفاري از كشورهاي مطرحي كه محصولات باکیفیتی توليد می‌کنند وجود ندارد و صرفاً خريد محصولات چيني امکان‌پذیر می‌باشد. دوپ چيني از لحاظ كيفيت و كارايي عملكرد مناسبي ندارند، ضمناً نوسانات قيمت ارز نيز واردکردن اين محصول را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. لذا براي بالا بردن بازدهي دوپ و كاهش هزینه‌های عمليات حفاري، نياز به ساخت و بومی‌سازی دوپ حفاری باكيفيت در داخل كشور احساس می‌شود.
شماره حساب:
شماره حساب جهت واریز به صورت فیش 124.816.131832.1 به شماره شبا IR870590012481600131832001 نزد بانک سینا به نام موسسه تحقیق و توسعه دانشمند
  تاريخ فروش اسناد از تاريخ 1398/04/10 تا تاريخ 1398/05/28

ثبت نام اوليه

در صورت عدم ثبت نام در اين مناقصه ابتدا در اين قسمت ثبت نام اوليه را انجام داده و پس از دريافت کد رهگيري اقدام به ثبت اطلاعات خود فرماييد.

ورود به طرح

پس از ثبت نام اوليه و دريافت کد رهگيري برای ورود دفعات بعدی به سیستم خوداظهاری و تکمیل اطلاعات خود به این قسمت وارد شوید.