اطلاعات مناقصه/مزایده

 موضوع  فراخوان مجدد-نرم افزار جامع مديريت HSE  شماره  1398-003
 مبلغ سپرده  10,000,000 ریال  فایل معرفی پروژه (RFP) دریافت فایل
 توضیحات در یک هلدینگ نیروگاهی تولید برق، بهمنظور یکپارچه سازی، هوشمند سازی و مستندسازی اقدامات حوزه HSE و پیرو سیاست گذاری های شرکت موردنظر مبنی بر به کارگیریِ چارچوب واحد در نیروگاه های تابعه، تهیه و پیاده سازی نرم افزار جامع و هوشمند مدیریت HSE در دستور کار کمیته HSE قرارگرفته است. این سیستم مکانیزه و جامع مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست کمک شایانی به واحد HSE سازمان می کند تا با کنترل بهتر و دستیابی به اهداف HSE ، باعث ارتقاء سطح سلامت کارکنان، کاهش حوادث شغلی و نهایتاً افزایش کارایی سازمان گردد.
 شماره حساب شماره حساب جهت واریز به صورت فیش 124.816.131832.1 به شماره شبا IR870590012481600131832001 نزد بانک سینا به نام موسسه تحقیق و توسعه دانشمند
  تاريخ فروش اسناد از تاريخ 1398/05/26 تا تاريخ 1398/06/21

 ثبت نام اوليه
 فرم خوداظهاري مناقصات و مزايده ها
در صورت عدم ثبت نام در اين مناقصه ابتدا در اين قسمت ثبت نام اوليه را انجام داده و پس از دريافت کد رهگيري اقدام به ثبت اطلاعات خود فرماييد.
پس از ثبت نام اوليه و دريافت کد رهگيري برای ورود دفعات بعدی به سیستم خوداظهاری و تکمیل اطلاعات خود به این قسمت وارد شوید.