اطلاعات مناقصه/مزایده

 موضوع  اصلاح ضريب توان با بانک خازني  شماره  1398-002
 مبلغ سپرده  10,000,000 ریال  فایل معرفی پروژه (RFP) دریافت فایل
 توضیحات در حال حاضر در یک شرکت صنعتی، شکل داخلی خازن های موجود، مثلث می باشند که این امر موجب افزایش هارمونیک و تلفات داخلی شبکه به هنگام استفاده از این نوع خازنها می شود. امروزه استفاده از اینورتورها در صنعت امری اجتناب ناپذیر است که این امر نیز افزایش هارمونیک شبکه و درنتیجه آسیب دیدگی و کاهش عمر مفید خازنها را در بر دارد. از طرفی به هنگام ورود و خروج موتورها، ولتاژ شبکه در لحظه استارت با تغییرات ناگهانی ولتاژ و جریان مواجه میشود، این امر نیز موجب آسیب دیدن خازنها میشود، همچنین ورود و خروج های پیاپی موجب خرابی کنتاکتورها و سوختن آنها می شود . از آنجاییکه بانک های خازنی موجود غالباً معیوب شده اند، این امر موجب اعمال جرائم ضرر و زیان در فیش های برق می شود، هزینه بالای تعمیر و نگهداری خازن ها و بانک خازنی، نیاز به استفاده از خازن های صنعتی ستاره (میکرو خازن) با عمر مفید بیشتر و عدم آسیب پذیری در مقابل هرگونه تغییرات ولتاژ را ضروری کرده است.
 شماره حساب شماره حساب جهت واریز به صورت فیش 124.816.131832.1 به شماره شبا IR870590012481600131832001 نزد بانک سینا به نام موسسه تحقیق و توسعه دانشمند
  تاريخ فروش اسناد از تاريخ 1398/03/07 تا تاريخ 1398/04/24

 ثبت نام اوليه
 فرم خوداظهاري مناقصات و مزايده ها
در صورت عدم ثبت نام در اين مناقصه ابتدا در اين قسمت ثبت نام اوليه را انجام داده و پس از دريافت کد رهگيري اقدام به ثبت اطلاعات خود فرماييد.
پس از ثبت نام اوليه و دريافت کد رهگيري برای ورود دفعات بعدی به سیستم خوداظهاری و تکمیل اطلاعات خود به این قسمت وارد شوید.