اطلاعات مناقصه/مزایده

 موضوع  فروش 1 عدد خودرو مزدا 3 جديد  شماره  1397-052
 مبلغ سپرده  0 ریال  فایل معرفی پروژه (RFP) دریافت فایل
 توضیحات هزینه شرکت در مزایده 500.000 ریال می‌باشد.
 شماره حساب شماره حساب جهت واریز به صورت فیش 124.816.131832.1 به شماره شبا IR870590012481600131832001 نزد بانک سینا به نام موسسه تحقیق و توسعه دانشمند
  تاريخ فروش اسناد از تاريخ 1397/12/21 تا تاريخ 1397/12/22

 ثبت نام اوليه
 فرم خوداظهاري مناقصات و مزايده ها
در صورت عدم ثبت نام در اين مناقصه ابتدا در اين قسمت ثبت نام اوليه را انجام داده و پس از دريافت کد رهگيري اقدام به ثبت اطلاعات خود فرماييد.
پس از ثبت نام اوليه و دريافت کد رهگيري برای ورود دفعات بعدی به سیستم خوداظهاری و تکمیل اطلاعات خود به این قسمت وارد شوید.