اطلاعات مناقصه/مزایده

 موضوع  ارتقا ماشين تايرسازي مرحله اول با تکنولوژي درام منفي  شماره  1397-042
 مبلغ سپرده  10,000,000 ریال  فایل معرفی پروژه (RFP) دریافت فایل
 توضیحات در مرحله ساخت و مونتاژ تایر، از دستگاه تایرسازی استفاده می‎شود. در حال حاضر در شرکت متقاضی، دستگاه‎های تولید تایر درام مثبت وجود دارد که این شرکت به منظور کاهش بهای تمام شده¬ی محصول (کاهش وزن تایر تولیدی)، افزایش بهروری تولید، بهبود یونیفرمیتی تایر و کاهش ضایعات تولید به دنبال ارتقای ماشین‎آلات موجود به نوع درام منفی است.
 شماره حساب شماره حساب جهت واریز به صورت فیش 124.816.131832.1 به شماره شبا IR870590012481600131832001 نزد بانک سینا به نام موسسه تحقیق و توسعه دانشمند
  تاريخ فروش اسناد از تاريخ 1397/11/03 تا تاريخ 1398/01/20

 ثبت نام اوليه
 فرم خوداظهاري مناقصات و مزايده ها
در صورت عدم ثبت نام در اين مناقصه ابتدا در اين قسمت ثبت نام اوليه را انجام داده و پس از دريافت کد رهگيري اقدام به ثبت اطلاعات خود فرماييد.
پس از ثبت نام اوليه و دريافت کد رهگيري برای ورود دفعات بعدی به سیستم خوداظهاری و تکمیل اطلاعات خود به این قسمت وارد شوید.