اطلاعات مناقصه/مزایده

 موضوع  استقرار سامانه مديريت دانش  شماره  1397-038
 مبلغ سپرده  10,000,000 ریال  فایل معرفی پروژه (RFP) دریافت فایل
 توضیحات یک هلدینگ فعال در زمینه صنایع معدنی، جهت ساماندهی اسناد و مدارک و دانش ضمنی موجود در سازمان و تبدیل آن به دانش صریح به‌دنبال راه‌اندازی سامانه مدیریت دانش است.
با توجه به اینکه حجم اسناد به‌صورت کاغذی و یا به‌صورت فایل‌های اطلاعاتی در رایانه کاربران بسیار زیاد است و گاهی به‌دلیل عدم دسته‌بندی، عدم نگهداری درست، عدم اطلاع سایر کاربران از وجود چنین مستنداتی، دوباره‌کاری و اتلاف زمان اتفاق می‌افتد، برای مقابله با چنین عارضه‌هایی، نیاز به یک سامانه نرم‌افزاری به‌همراه استقرار مناسب برای مدیریت اسناد وجود دارد.
 شماره حساب شماره حساب جهت واریز به صورت فیش 124.816.131832.1 به شماره شبا IR870590012481600131832001 نزد بانک سینا به نام موسسه تحقیق و توسعه دانشمند
  تاريخ فروش اسناد از تاريخ 1397/10/25 تا تاريخ 1397/11/10

 ثبت نام اوليه
 فرم خوداظهاري مناقصات و مزايده ها
در صورت عدم ثبت نام در اين مناقصه ابتدا در اين قسمت ثبت نام اوليه را انجام داده و پس از دريافت کد رهگيري اقدام به ثبت اطلاعات خود فرماييد.
پس از ثبت نام اوليه و دريافت کد رهگيري برای ورود دفعات بعدی به سیستم خوداظهاری و تکمیل اطلاعات خود به این قسمت وارد شوید.