موسسه دانشمند

بستری برای تحقیق و توسعه

مجسمه چهار دانشمند ایرانی در مقر سازمان ملل - وین (ابوعلی سینا، خیام، رازی و ابوریحان)

حل معضل پساب نیروگاه زرگان

  • تاریخ شروع ثبت نام: ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
  • تاریخ پایان ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۱/۰۷
  • شماره: 1399-050
  • دانلود RFP: دریافت فایل
  • وضعیت طرح:
دسترسی به فایل کامل RFP پس از ثبت نام اولیه امکانپذیر می‌باشد.

ثبت نام

ارزیابی اولیه
ویژه منتخبان مرحله اول