موضوع: حل معضل پساب شهر صنعتي کاوه
شماره: 1399-042
مبلغ سپرده: ریال
فایل معرفی پروژه (RFP): دریافت فایل
توضیحات:
دسترسی به فایل کامل RFP پس از ثبت نام اولیه امکانپذیر می‌باشد.
شماره حساب:
شماره حساب جهت واریز به صورت فیش 124.816.131832.1 به شماره شبا IR870590012481600131832001 نزد بانک سینا به نام موسسه تحقیق و توسعه دانشمند
  تاريخ فروش اسناد از تاريخ 1399/12/02 تا تاريخ 1400/01/07

ثبت نام اوليه

در صورت عدم ثبت نام در اين مناقصه ابتدا در اين قسمت ثبت نام اوليه را انجام داده و پس از دريافت کد رهگيري اقدام به ثبت اطلاعات خود فرماييد.

ورود به طرح

پس از ثبت نام اوليه و دريافت کد رهگيري برای ورود دفعات بعدی به سیستم خوداظهاری و تکمیل اطلاعات خود به این قسمت وارد شوید.