موسسه دانشمند

بستری برای تحقیق و توسعه

مجسمه چهار دانشمند ایرانی در مقر سازمان ملل - وین (ابوعلی سینا، خیام، رازی و ابوریحان)

ساخت دستگاه های بریکس سنج آزمایشگاهی و پرتابل

  • تاریخ شروع ثبت نام: ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
  • تاریخ پایان ثبت نام: ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
  • شماره: 1399-025
  • دانلود RFP: دریافت فایل
  • وضعیت طرح:
مؤسسه دانشمند در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه ساخت دستگاه هاي بريكس سنج آزمايشگاهي و پرتابل از کلیه افراد و شرکت‎های توانمند در این زمینه، دعوت به عمل آورد.

ثبت نام

ارزیابی اولیه
ویژه منتخبان مرحله اول