موسسه دانشمند

بستری برای تحقیق و توسعه

مجسمه چهار دانشمند ایرانی در مقر سازمان ملل - وین (ابوعلی سینا، خیام، رازی و ابوریحان)

فراخوان مجدد-شبیه سازی عددی احتراق در محفظه احتراق توربین‌های گازی

  • تاریخ شروع ثبت نام: ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
  • تاریخ پایان ثبت نام: ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
  • شماره: 1399-024
  • دانلود RFP: دریافت فایل
  • وضعیت طرح:

ثبت نام

ارزیابی اولیه
ویژه منتخبان مرحله اول