موضوع: بهينه سازي و جايگزيني روش هاي ساخت شفت در محيط شهري
شماره: 1399-016
مبلغ سپرده: 0 ریال
فایل معرفی پروژه (RFP): دریافت فایل
توضیحات:
پروژه حاضر، تونل فاضلاب غرب تهران می باشد که با قطر تمام شده 3 متر با پوشش HDPE به طول تقریبی 11 کیلومتر در حال اجرا می باشد. جهت دسترسی های مختلف 15 عدد شفت در طول مسیر تعبیه گردیده است. یکی از مشکلات موجود پروژه خاکبرداری وتحکیم شفتهای مذکور درمحیط شهری با محدودیتهای ترافیکی زیاد است.لذا از کلیه شرکتهای فن آور و مهندسین مشاوری که تجربه کامل در زمینه بهینه سازی روشهای ساخت شفت شهری دارند دعوت به عمل می آید با پیشنهاد فنی کامل دراین طرح شرکت کنند.
شماره حساب:
شماره حساب جهت واریز به صورت فیش 124.816.131832.1 به شماره شبا IR870590012481600131832001 نزد بانک سینا به نام موسسه تحقیق و توسعه دانشمند
  تاريخ فروش اسناد از تاريخ 1399/05/14 تا تاريخ 1399/06/20

ثبت نام اوليه

در صورت عدم ثبت نام در اين مناقصه ابتدا در اين قسمت ثبت نام اوليه را انجام داده و پس از دريافت کد رهگيري اقدام به ثبت اطلاعات خود فرماييد.

ورود به طرح

پس از ثبت نام اوليه و دريافت کد رهگيري برای ورود دفعات بعدی به سیستم خوداظهاری و تکمیل اطلاعات خود به این قسمت وارد شوید.