اطلاعات مناقصه/مزایده

 موضوع  پايش لحظه‌اي پارامترهاي وابسته توربين و ژنراتور به منظور تشخيص انحراف از شرايط سلامت  شماره  1399-011
 مبلغ سپرده  0 ریال  فایل معرفی پروژه (RFP) دریافت فایل
 توضیحات ۱- بررسی پارامترهای قابل استخراج در مجموعه توربین، ژنراتور و واحدهای گازی نیروگاه قم به منظور شناسایی تمام پارامترهای وابسته تأثیرگذار بر سلامت واحد نیروگاهی،
۲- انتقال داده‌های مرتبط با تمام پارامترهای فوق الذکر از سنوات سلامت واحد در سال‌های گذشته به منظور پایش و تعیین محدوده سلامت،
۳- پایش داده‌ها به کمک یک روش و نرم‌افزار مناسب جهت تعیین محدوده‌ی سلامت هر واحد،
۴- تشخیص به موقع و دقیق شرایط ناهنجار و اعلان اخطار،
۵- بهره‌گیری از الگورتیم‌های تشخیص خطای روز دنیا.
 شماره حساب شماره حساب جهت واریز به صورت فیش 124.816.131832.1 به شماره شبا IR870590012481600131832001 نزد بانک سینا به نام موسسه تحقیق و توسعه دانشمند
  تاريخ فروش اسناد از تاريخ 1399/05/06 تا تاريخ 1399/05/31

 ثبت نام اوليه
 فرم خوداظهاري مناقصات و مزايده ها
در صورت عدم ثبت نام در اين مناقصه ابتدا در اين قسمت ثبت نام اوليه را انجام داده و پس از دريافت کد رهگيري اقدام به ثبت اطلاعات خود فرماييد.
پس از ثبت نام اوليه و دريافت کد رهگيري برای ورود دفعات بعدی به سیستم خوداظهاری و تکمیل اطلاعات خود به این قسمت وارد شوید.