موضوع: بومي سازي دوپ حفاري
شماره: 1399-010
مبلغ سپرده: 0 ریال
فایل معرفی پروژه (RFP): دریافت فایل
توضیحات:
تحقیقات در صنعت حفاری نشان داده است که بسیاری از خرابی‎های ابزارآلات در گردش، ناشی از استفاده نادرست یا ناکافی از دوپ حفاری می‎باشد. سالانه حجم بالایی از منابع مالی به موجب بروز آسیب‎های ناشی از عدم استفاده از دوپ حفاری مناسب هدر می‎رود. دوپ حفاری یا هدف حفاظت از اتصالات لوله‎های حفاری در برابر آسیب‎های احتمالی و ممانعت از وقوع پدیده Galling و با افزایش طول عمر مفید اتصالات به کار برده می‎شود. (هنگامی که دو فلز بر اثر فشار و گرما در مجاور یکدیگر قرار می‎گیرند میان آن‎ها اصطکاک و فشاری به وجود می‎آید و دچار نوعی فرسودگی ناشی از چسبندگی و فشار می‎گردد. سایشی که در اثر این رخداد پدید می‎آید گالینگ نام دارد) عدم استفاده از دوپ مناسب سبب گیر کردن رشته حفاری در چاه و خسارات بعدی خواهد شد.
دوپ حفاری، سبب سهولت در باز و بسته کردن اتصال رشته حفاری می‎شود و بهره‎وری حفاری را افزایش می‎دهد.
شماره حساب:
شماره حساب جهت واریز به صورت فیش 124.816.131832.1 به شماره شبا IR870590012481600131832001 نزد بانک سینا به نام موسسه تحقیق و توسعه دانشمند
  تاريخ فروش اسناد از تاريخ 1399/04/29 تا تاريخ 1399/05/20

ثبت نام اوليه

در صورت عدم ثبت نام در اين مناقصه ابتدا در اين قسمت ثبت نام اوليه را انجام داده و پس از دريافت کد رهگيري اقدام به ثبت اطلاعات خود فرماييد.

ورود به طرح

پس از ثبت نام اوليه و دريافت کد رهگيري برای ورود دفعات بعدی به سیستم خوداظهاری و تکمیل اطلاعات خود به این قسمت وارد شوید.