موضوع: شبيه سازي عددي احتراق در محفظه احتراق توربين‌هاي گازي
شماره: 1399-009
مبلغ سپرده: 0 ریال
فایل معرفی پروژه (RFP): دریافت فایل
توضیحات:
• جمع‌آوری اطلاعات جهت مدل‌سازی سه بعدی و گذرا بخش محفظه احتراق و توربین، شامل، ابعاد، فشار، دما، نحوه راه‌اندازی، عملکرد و .... به همراه اندازه‌گیری‌های مورد نیاز از تجهیزات مستقر در نیروگاه مورد انتظار است.
• طراحی، پیاده‌سازی شبکه بندی صحیح، اعمال شرایط مرزی و حل معادلات جریان، توربولانسی، انرژی و احتراق در حالت گذرا در محیط یک نرم‌افزار مناسب و مورد تأیید کرفرما می‌بایستی انجام پذیرد.
• پاسخ های نهایی از تحلیل عددی در شرایط بار پایه برای هر دو سوخت گاز و گازوئیل همچنین اختلاط 50 درصد هر دو سوخت استخراج گردد.
• جریان، نحوه احتراق، اندازه شعله، طول اختلال، تأثیرات چرخش، نحوه توزیع دما و فشار در شرایط استفاده از سوخت گاز و سوخت گازوئیل می‌بایستی به صورت کامل مورد بررسی قرار گیرد.
• تأثیر تغییر سوخت از گاز به گازوئیل و برعکس بر روی توربین به همراه شرایط مختلف مخلوط شدن این دو سوخت با هم می‌بایستی به صورت کامل مورد بررسی قرار گیرد.
• بهترین و بدترین شرایط فرآیند احتراق می‌بایستی مشخص گردد.
• ارائه نتایج پیاده‌سازی راه‌کارهای انتخابی در مدل‌سازی عددی و تشریح کامل نتایج الزامی می‌باشد.
• تهیه گزارش نهایی می‌بایستی کامل و حرفه‌ای بوده و در هر دو فرمت word و pdf ارائه شود.
شماره حساب:
شماره حساب جهت واریز به صورت فیش 124.816.131832.1 به شماره شبا IR870590012481600131832001 نزد بانک سینا به نام موسسه تحقیق و توسعه دانشمند
  تاريخ فروش اسناد از تاريخ 1399/04/28 تا تاريخ 1399/06/14

ثبت نام اوليه

در صورت عدم ثبت نام در اين مناقصه ابتدا در اين قسمت ثبت نام اوليه را انجام داده و پس از دريافت کد رهگيري اقدام به ثبت اطلاعات خود فرماييد.

ورود به طرح

پس از ثبت نام اوليه و دريافت کد رهگيري برای ورود دفعات بعدی به سیستم خوداظهاری و تکمیل اطلاعات خود به این قسمت وارد شوید.