موضوع: ساخت قطعات لاستيکي شير کنترل فوران حفاري(BOP)
شماره: 1399-007
مبلغ سپرده: 0 ریال
فایل معرفی پروژه (RFP): دریافت فایل
توضیحات:
یک شرکت فعال در صنعت حفاری در نظر دارد با هدف گسترش استفاده از مزایا و فناوری‎های دانش بنیان در قطعات و تجهیزات حفاری، کاهش زمان و هزینه‎های مربوط به تامین کالا و همچنین افزایش عمر قطعات یدکی تجهیز BOP در زمینه بومی سازی قطعات لاستیکی این تجهیز، با فناوران توانمند سطح کشور همکاری نماید.
شماره حساب:
شماره حساب جهت واریز به صورت فیش 124.816.131832.1 به شماره شبا IR870590012481600131832001 نزد بانک سینا به نام موسسه تحقیق و توسعه دانشمند
  تاريخ فروش اسناد از تاريخ 1399/04/21 تا تاريخ 1399/06/17

ثبت نام اوليه

در صورت عدم ثبت نام در اين مناقصه ابتدا در اين قسمت ثبت نام اوليه را انجام داده و پس از دريافت کد رهگيري اقدام به ثبت اطلاعات خود فرماييد.

ورود به طرح

پس از ثبت نام اوليه و دريافت کد رهگيري برای ورود دفعات بعدی به سیستم خوداظهاری و تکمیل اطلاعات خود به این قسمت وارد شوید.