اطلاعات مناقصه/مزایده

 موضوع  ساخت قطعات لاستيکي شير کنترل فوران حفاري(BOP)  شماره  1399-007
 مبلغ سپرده  0 ریال  فایل معرفی پروژه (RFP) دریافت فایل
 توضیحات یک شرکت فعال در صنعت حفاری در نظر دارد با هدف گسترش استفاده از مزایا و فناوری‎های دانش بنیان در قطعات و تجهیزات حفاری، کاهش زمان و هزینه‎های مربوط به تامین کالا و همچنین افزایش عمر قطعات یدکی تجهیز BOP در زمینه بومی سازی قطعات لاستیکی این تجهیز، با فناوران توانمند سطح کشور همکاری نماید.
 شماره حساب شماره حساب جهت واریز به صورت فیش 124.816.131832.1 به شماره شبا IR870590012481600131832001 نزد بانک سینا به نام موسسه تحقیق و توسعه دانشمند
  تاريخ فروش اسناد از تاريخ 1399/04/21 تا تاريخ 1399/05/10

 ثبت نام اوليه
 فرم خوداظهاري مناقصات و مزايده ها
در صورت عدم ثبت نام در اين مناقصه ابتدا در اين قسمت ثبت نام اوليه را انجام داده و پس از دريافت کد رهگيري اقدام به ثبت اطلاعات خود فرماييد.
پس از ثبت نام اوليه و دريافت کد رهگيري برای ورود دفعات بعدی به سیستم خوداظهاری و تکمیل اطلاعات خود به این قسمت وارد شوید.