موضوع: بومي ‎سازي فيلترهاي سوخت و روغن ديزل ژنراتورهاي CATERPILLAR
شماره: 1399-003
مبلغ سپرده: 10,000,000 ریال
فایل معرفی پروژه (RFP): دریافت فایل
توضیحات:
یک شرکت فعال در صنعت نفت و گاز در نظر دارد با هدف کاهش هزینه‎ها و سهولت هر چه بیشتر دسترسی به قطعات مورد نیاز خود متقاضی استفاده از توانمندی فناوران در حوزه بومي‎سازي فيلترهاي سوخت و روغن ديزل ژنراتور‎هاي CATERPILLAR می‎باشد.
شماره حساب:
شماره حساب جهت واریز به صورت فیش 124.816.131832.1 به شماره شبا IR870590012481600131832001 نزد بانک سینا به نام موسسه تحقیق و توسعه دانشمند
  تاريخ فروش اسناد از تاريخ 1399/02/08 تا تاريخ 1399/03/25

ثبت نام اوليه

در صورت عدم ثبت نام در اين مناقصه ابتدا در اين قسمت ثبت نام اوليه را انجام داده و پس از دريافت کد رهگيري اقدام به ثبت اطلاعات خود فرماييد.

ورود به طرح

پس از ثبت نام اوليه و دريافت کد رهگيري برای ورود دفعات بعدی به سیستم خوداظهاری و تکمیل اطلاعات خود به این قسمت وارد شوید.