موضوع: ساخت يک ست يونيت لوله مغزي سيار
شماره: 1399-002
مبلغ سپرده: 10,000,000 ریال
فایل معرفی پروژه (RFP): دریافت فایل
توضیحات:
بسیاری از چاه‎های حفاری شده به دلیل مشکلات درون چاهی از قبیل رسوب برش‎‌های سنگین نفتی (آسفالتین) دچار کاهش تولید فشار می‎شوند یا در مواردی نیز برخی از چاه‎ها ممکن است دچار افزایش تولید آب شوند. در اینگونه چاه‎ها به منظور بازیافت تولید می‎توان بدون حضور دکل و صرفا با استفاده از تجهیز لوله مغزی سیار به اهداف عملیاتی بازگرداندن چاه به تولید دست یافت.
هدف از انجام این طرح ساخت یک ست یونیت لوله مغزی سیار منطبق بر ویژگی‎های فنی فایل پیوست به منظور بکارگیری در عملیات تعمیر بدون حضور دکل حفاری چاه‎های نفت و گاز برای انجام اسیدکاری، مشبک کاری و ... می‎باشد.
شماره حساب:
شماره حساب جهت واریز به صورت فیش 124.816.131832.1 به شماره شبا IR870590012481600131832001 نزد بانک سینا به نام موسسه تحقیق و توسعه دانشمند
  تاريخ فروش اسناد از تاريخ 1399/02/08 تا تاريخ 1399/04/11

ثبت نام اوليه

در صورت عدم ثبت نام در اين مناقصه ابتدا در اين قسمت ثبت نام اوليه را انجام داده و پس از دريافت کد رهگيري اقدام به ثبت اطلاعات خود فرماييد.

ورود به طرح

پس از ثبت نام اوليه و دريافت کد رهگيري برای ورود دفعات بعدی به سیستم خوداظهاری و تکمیل اطلاعات خود به این قسمت وارد شوید.