اطلاعات مناقصه/مزایده

 موضوع  زنگ‌زدايي و رنگ آميزي سطح تأسيسات و تجهيزات نيروگاهي  شماره  1399-001
 مبلغ سپرده  10,000,000 ریال  فایل معرفی پروژه (RFP) دریافت فایل
 توضیحات شرکت نیروگاهی متقاضی، به دنبال رنگ‌آمیزی به همراه زنگ‌زدایی و یا تبدیل زنگ سازه‌های فرسوده نیروگاهی خود می‌باشد. بدین منظور از کلیه فناران فعال در این حوزه جهت همکاری دعوت به عمل می‌آید.
 شماره حساب شماره حساب جهت واریز به صورت فیش 124.816.131832.1 به شماره شبا IR870590012481600131832001 نزد بانک سینا به نام موسسه تحقیق و توسعه دانشمند
  تاريخ فروش اسناد از تاريخ 1399/01/23 تا تاريخ 1399/02/09

 ثبت نام اوليه
 فرم خوداظهاري مناقصات و مزايده ها
در صورت عدم ثبت نام در اين مناقصه ابتدا در اين قسمت ثبت نام اوليه را انجام داده و پس از دريافت کد رهگيري اقدام به ثبت اطلاعات خود فرماييد.
پس از ثبت نام اوليه و دريافت کد رهگيري برای ورود دفعات بعدی به سیستم خوداظهاری و تکمیل اطلاعات خود به این قسمت وارد شوید.