اطلاعات مناقصه/مزایده

 موضوع  توليد رنگ ديسپرس  شماره  1398-051
 مبلغ سپرده  10,000,000 ریال  فایل معرفی پروژه (RFP) دریافت فایل
 توضیحات رنگ‎زاهای دیسپرس ذاتا در آب نامحلولند. پایه شیمیایی این رنگ‎زاها عموما ازوئی یا آنتراکینونی است. اين رنگ‎ها كه از نوع شيميايي آزو، آنتراكينوني و نيترو مي باشند، اغلب داراي گروه هاي آمينو يا آمينوي استخلاف شده هستند. ولي گروه‎هاي قابل حل نظير اسيد سولفونيك ندارند و در محيط هاي آبی همراه با مواد ديسپرس كننده به كار مي‎روند. موارد استعمال اصلي اين رنگ ها در رنگرزي یک لیف یا چند لیف هیدروفوب استات سلولز، نايلون، پلي‎استر، الياف آكريليك، پشم و الياف پلي‎آميدي است. فرایند مورد استفاده در شرکت متقاضی، روش دمای بالا است. در راستای تقویت تولید داخلی و استفاده از پتانسیل های موجود کشور و از طرفی شرایط تحریم که باعث بروز مشکلاتی در تامین رنگ و مواد شیمیایی جهت تولید پارچه گردیده است، تولید این رنگ‎ها در داخل کشور، ضمن صرفه‎جویی ارزی و زمانی، زمینه اشتغال برای تعدادی از جوانان کشور فراهم می گردد.
 شماره حساب شماره حساب جهت واریز به صورت فیش 124.816.131832.1 به شماره شبا IR870590012481600131832001 نزد بانک سینا به نام موسسه تحقیق و توسعه دانشمند
  تاريخ فروش اسناد از تاريخ 1398/11/30 تا تاريخ 1399/02/08

 ثبت نام اوليه
 فرم خوداظهاري مناقصات و مزايده ها
در صورت عدم ثبت نام در اين مناقصه ابتدا در اين قسمت ثبت نام اوليه را انجام داده و پس از دريافت کد رهگيري اقدام به ثبت اطلاعات خود فرماييد.
پس از ثبت نام اوليه و دريافت کد رهگيري برای ورود دفعات بعدی به سیستم خوداظهاری و تکمیل اطلاعات خود به این قسمت وارد شوید.