تاريخ ارايه اسناد و همچنین دریافت اسناد اين مناقصه پايان يافته است
در صورت وجود مشکل با واحد مربوطه تماس حاصل فرماييد